1
2
3
4
5
6
7
     

El & StyrsystemVid ombyggnation deltar vi gärna
i den arbetsledande processen tillsammans med elchef, datachef, projekt- eller arbetsledare. Och då kan det handla om automationens speciella problematik. Det är exempelvis mycket kostnads-effektivt att byta ut strömbrytare till automatisk närvarostyrd belysning.